نرم افزار دشت همکاران سیستم (بسته عمومی استاندارد)

قیمت ویژه 664,900 تومان

قیمت معمولی

صدور پیش فاکتور
تولید و چاپ بارکد
تعیین بازاریاب و محاسبه پورسانت
تعریف چند انبار و انتقال بین انبار
** برای مشاوره و انتخاب بسته ی نرم‌افزاری مناسب کسب و کار خود،  تماس بگیرید.**

وضعیت انبار: موجود است

ویژگی های نرم‌افزار دشت همکاران سیستم بسته عمومی استاندارد

عملیات انبارگردانی
دریافت اطلاعات از طریق اکسل
تعریف شرکا و کاهش / افزایش سرمایه
تعیین سقف اعتبار مشتری


زیر سیستم مدیریت پیام
50,000 تومان
کاربر اضافه 
207,100 تومان 
فروشگاه اضافه
85,000 تومان

شرایط نصب:
خدمات نصب نسخه تک کاربره صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن:
در داخل شهر تهران با احتساب هزینه ایاب و ذهاب 1،000،000 ریال است. برای نصب در خارج از شهر تهران هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری است.
در سایر شهرها با احتساب هزینه ایاب و ذهاب 1،000،000 ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری است.
خدمات نصب در محیط شبکه صرفا توسط نمایندگان ارائه میگردد و هزینه آن برای هر کاربر 150،000 ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری است.
خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه میگردد و هزینه آن به ازای هر ساعت 1،000،000 ریال است.