• 021-54572 (خط ویژه)

روش های پرداخت

 

 

  پرداخت از طریق کارت به کارت کردن  

 

 

  پرداخت ازدرون سایت

 

 

  پرداخت از طریق دستگاه پوز بانکی در تهران

 

 

  پرداخت نقدی