لیست محصولات: دستگاه حضور و غیاب

 1. صفحه 1
 1. PalizAfzar - TIMAX TX2

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نحوه ثبت تردد: اثر انگشت و کارت
  ظرفیت ثبت تردد: 15000 رکورد
  زبان: فارسی، انگلیسی

  جزئیات بیشتر
 2. PalizAfzar - TIMAX TX9

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نحوه ثبت تردد: اثر انگشت و کارت
  ظرفیت ثبت تردد: 15000 رکورد
  زبان: فارسی، انگلیسی
  جهت استفاده 100 پرسنل به بالا

  جزئیات بیشتر
 3. PalizAfzar -VF600

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نحوه ثبت تردد: کارت، تشخیص چهره، اثر انگشت، رمز و یا ترکیبی از آنها
  ظرفیت ثبت تردد 100,000 :  رکورد 
  زبان: فارسی، انگلیسی

  جزئیات بیشتر
 4. Paliz afzar -Virdi AC6000

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نحوه ثبت تردد:  ثبت تردد و تصویرتوسط کارت، اثرانگشت و شناسه به صورت مجزا و یا ترکیبی
  ظرفیت ثبت تردد 500000 تردد و 12500 عکس 
  زبان: فارسی، انگلیسی

  جزئیات بیشتر
 5. palizAfzar -Virdi AC7000

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نحوه ثبت تردد:  ثبت تردد و تصویرتوسط کارت، اثرانگشت و شناسه به صورت مجزا و یا ترکیبی
  ظرفیت ثبت تردد  : 10000000 تردد و 20000 عکس
  زبان: فارسی، انگلیسی

  جزئیات بیشتر
 1. صفحه 1