لیست محصولات: کپی

 1. صفحه 1
 1. Sharp AR 6020

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  کاربرد : فتوکپی, چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A3
  نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید
  حداکثر دقت پرینت600*600 dp  
  حداکثر سایز کاغذ: A3
  سرعت کپی و پرینت : 20 برگ در دقیقه
  جزئیات بیشتر
 2. Sharp - AR 6020D

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  کاربرد : فتوکپی, چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز , A3فیدردار و پرینت درو 
  نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید
  حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi
  حداکثر سایز کاغذ: A3
  سرعت کپی و پرینت : 20 برگ در دقیقه
  جزئیات بیشتر
 3. Sharp- AR X311N

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  کاربرد : فتوکپی, چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز , A3فیدردار و پرینت درو 
  نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید
  حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi
  حداکثر سایز کاغذ: A3
  سرعت کپی و پرینت : 31 برگ در دقیقه

  جزئیات بیشتر
 4. Sharp - AR-M452X

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  کاربرد :  فتوکپی  , چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A4 
  نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید
  حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi
  حداکثر سایز کاغذ: A3
  سرعت کپی و پرینت : 45 برگ در دقیقه

  جزئیات بیشتر
 1. صفحه 1