لیست محصولات: کشوی پول

 1. صفحه 1
 1. کشوی پول ZEC مدل Z410

  قیمت ویژه 690,000 تومان

  قیمت اصلی

  رنگ: مشکی
  تعداد محفظه اسکناس : 6 محفظه
  تعداد محفظه سکه : 2 محفظه
  تعداد ورودی چک و اسناد : یک
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 2. کشوی پول ZEC مدل Z410

  قیمت ویژه 690,000 تومان

  قیمت اصلی

  رنگ: سفید
  تعداد محفظه اسکناس : 6 محفظه
  تعداد محفظه سکه : 2 محفظه
  تعداد ورودی چک و اسناد : یک
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 3. کشوی پول ZEC مدل Z510

  قیمت ویژه 750,000 تومان

  قیمت اصلی

  رنگ: مشکی
  تعداد محفظه اسکناس : 6 محفظه
  تعداد محفظه سکه : 2 محفظه
  تعداد ورودی چک و اسناد : یک
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 4. کشوی پول چهار خانه ZE مدل ZE40

  قیمت ویژه 695,000 تومان

  قیمت اصلی

  رنگ: سفید
  تعداد محفظه اسکناس4 : محفظه
  تعداد محفظه سکه 8 : محفظه
  تعداد ورودی چک و اسناد : یک
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 5. کشوی پول چهار خانه ZE مدل ZE40

  قیمت ویژه 695,000 تومان

  قیمت اصلی

  رنگ: مشکی
  تعداد محفظه اسکناس4 : محفظه
  تعداد محفظه سکه 8 : محفظه
  تعداد ورودی چک و اسناد : یک
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 6. کشوی پول چهار خانه ZE مدل ZE50

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  تعداد محفظه اسکناس4 : محفظه
  تعداد محفظه سکه 8 : محفظه
  تعداد ورودی چک و اسناد : یک
  دارای ریل فلزی
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 7. کشوی پول Bixolon مدل BC425

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  تعداد محفظه اسکناس4 : محفظه
  تعداد محفظه سکه 5 : محفظه
  تعداد ورودی چک و اسناد : یک

  جزئیات بیشتر
 8. کشوی پول Bixolon مدل BC460

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  تعداد محفظه اسکناس5 : محفظه
  تعداد محفظه سکه 8 : محفظه
  تعداد ورودی چک و اسناد : یک

  جزئیات بیشتر
 1. صفحه 1