لیست محصولات: لیبل پرینتر

 1. صفحه 1
 2. صفحه 2
 3. صفحه 3
 1. پرینتر لیبل زن Xprinter مدل 470B

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Direct Thermal
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  سرعت چاپ:  127mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC

  جزئیات بیشتر
 2. پرینتر لیبل زن ZEC مدل RP400H

  قیمت ویژه 1,990,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal transfer + Direct thermal
  عرض چاپ: 104mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون: 300m
  سرعت چاپ: 102mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 3. پرینتر لیبل زن Wincode مدل C342C

  قیمت ویژه 2,450,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Direct Thermal + Thermal Transfer
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  102mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC


  جزئیات بیشتر
 4. پرینتر لیبل زن Wincode مدل C343C

  قیمت ویژه 3,390,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal Tranfer + Direct Thermal
  عرض چاپ:  110mm
  وضوح چاپ:  300dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  75mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC

  جزئیات بیشتر
 5. پرینتر لیبل زن Wincode مدل LP423A

  قیمت ویژه 4,220,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal Transfer + direct Thermal
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  127mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC

  جزئیات بیشتر
 6. پرینتر لیبل زن Wincode مدل LP423N

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal transfer + Direct thermal
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  127mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 7. پرینتر لیبل زن ZEC مدل RP400H

  قیمت ویژه 2,050,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal transfer + Direct thermal
  عرض چاپ: 104mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون: 300m
  سرعت چاپ: 102mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 8. پرینتر لیبل زن TSC مدل TA210

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ : Direct thermal
  عرض چاپ : 104میلی متر
  سرعت چاپ : 108 میلیمتر در ثانیه

  جزئیات بیشتر
 9. پرینتر لیبل زن Xprinter مدل H500B

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  thermal transfer + direct thermal
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  127mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزئیات بیشتر
 10. پرینتر لیبل زن TSC مدل TTP 243E PRO

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ : Direct thermal
  عرض چاپ : 104 میلی متر
  سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه

  جزئیات بیشتر
 11. پرینتر لیبل زن TSC مدل TTP-244PRO

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ : حرارتی
  عرض چاپ : 110میلی متر
  سرعت چاپ : 102 میلیمتر در ثانیه

  جزئیات بیشتر
 12. پرینتر لیبل زن Sewoo مدل LK - B10

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: Direct thermal
  عرض چاپ :    104 میلی متر
  سرعت چاپ:  1100 میلیمتر در ثانیه
  جزئیات بیشتر
 1. صفحه 1
 2. صفحه 2
 3. صفحه 3