• 021-54572 (خط ویژه)

لیست محصولات: لیبل پرینتر

 1. صفحه 1
 2. صفحه 2
 3. صفحه 3
 1. XPrinter- 470B

  قیمت ویژه 1,430,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Direct Thermal
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  سرعت چاپ:  127mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC

  جزیات بیشتر
 2. ZEC - RP400H

  قیمت ویژه 1,970,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal transfer + Direct thermal
  عرض چاپ: 104mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون: 300m
  سرعت چاپ: 102mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 3. Wincode C342C

  قیمت ویژه 2,430,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Direct Thermal + Thermal Transfer
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  102mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC


  جزیات بیشتر
 4. Wincode C343C

  قیمت ویژه 3,390,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal Tranfer + Direct Thermal
  عرض چاپ:  110mm
  وضوح چاپ:  300dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  75mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC

  جزیات بیشتر
 5. Wincode LP423A

  قیمت ویژه 4,070,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal Transfer + direct Thermal
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  127mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC

  جزیات بیشتر
 6. Wincode LP423N

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal transfer + Direct thermal
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  127mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 7. ZEC-RP400H فول پورت

  قیمت ویژه 2,020,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Thermal transfer + Direct thermal
  عرض چاپ: 104mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون: 300m
  سرعت چاپ: 102mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 8. TSC - TA210

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ : Direct thermal
  عرض چاپ : 104میلی متر
  سرعت چاپ : 108 میلیمتر در ثانیه

  جزیات بیشتر
 9. Xprinter - H500B

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  thermal transfer + direct thermal
  عرض چاپ:  108mm
  وضوح چاپ:  203dpi
  طول ریبون:  300m
  سرعت چاپ:  127mm/s
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 10. TSC TTP 243E PRO

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ : Direct thermal
  عرض چاپ : 104 میلی متر
  سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه

  جزیات بیشتر
 11. TSC - TTP-244PRO

  قیمت ویژه 2,000,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ : حرارتی
  عرض چاپ : 110میلی متر
  سرعت چاپ : 102 میلیمتر در ثانیه

  جزیات بیشتر
 12. SEWOO LK - B10

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: Direct thermal
  عرض چاپ :    104 میلی متر
  سرعت چاپ:  1100 میلیمتر در ثانیه
  جزیات بیشتر
 1. صفحه 1
 2. صفحه 2
 3. صفحه 3