• 021-54572 (خط ویژه)

لیست محصولات: پرینتر صدور فیش

 1. Xprinter – Q260NL

  قیمت ویژه 1,200,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: Direct thermal
  عرض چاپ: 80mm
  سرعت چاپ: 200mm/s
  نوع اتصال : Serial+USB/LAN
  کارت اتوماتیک:  دارد
  با گارانتی 
  مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 2. ZEC - Q260NK

  قیمت ویژه 1,320,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: Direct thermal
  عرض چاپ: 80mm
  سرعت چاپ: 260mm/s
  نوع اتصال : Serial + USB + LAN
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 3. ZEC - B200H

  قیمت ویژه 1,150,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: Direct thermal
  عرض چاپ: 80mm
  سرعت چاپ: 200mm/s
  نوع اتصال : Serial + USB 
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 4. Xprinter XP - V320M

  قیمت ویژه 1,200,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: Direct thermal
  عرض چاپ: 80mm
  سرعت چاپ: 200mm/s
  نوع اتصال : Serial + USB / LAN
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 5. ZEC - 260EN

  قیمت ویژه 1,300,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: Direct thermal
  عرض چاپ: 80mm
  سرعت چاپ: 260mm/s
  نوع اتصال : Serial + USB + LAN
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 6. ZEC - W200H

  قیمت ویژه 1,200,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: Direct thermal
  عرض چاپ: 80mm
  سرعت چاپ: 200mm/s
  نوع اتصال : Serial + USB 
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 7. Xprinter - T260M

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ:  Direct thermal
  عرض چاپ: 79.5 ± 0.5mm
  سرعت چاپ:  300mm/s
  اتصال:  Serial + USB + LAN
  کاتر اتوماتیک:  دارد

  با گارانتی 
  مرکز خدمات
   ZEC
  جزیات بیشتر
 8. Xprinter - C260H

  قیمت ویژه 1,790,000 تومان

  قیمت اصلی

  نوع پرینت:  Direct thermal
  سرعت چاپ:  260mm\s
  عرض چاپ :  79.5+0.5mm
  اتصال:  USB + Wifi
  کاتر اتوماتیک:  دارد
  با گارانتیمرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 9. Xprinter – D300H

  قیمت ویژه 1,500,000 تومان

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: حرارتی
  عرض چاپ: 80 میلیمتر
  سرعت چاپ: 300 میلیمتر بر ثانیه 
  نوع اتصال : Serial + USB + LAN
  کاتر اتوماتیک:  دارد
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 10. ZEC N200H

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  نوع پرینت:  Direct thermal
  سرعت چاپ:  200mm/s
  عرض چاپ:  80mm
  نوع اتصال:  USB + Serial
  با گارانتی مرکز خدمات ZEC
  جزیات بیشتر
 11. axiom - RP80

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: حرارتی
  عرض چاپ: 80 میلیمتر
  سرعت چاپ: 250 میلیمتر بر ثانیه 
  نوع اتصال : فول پورت سریال یو اس بی شبکه و صندوق

  جزیات بیشتر
 12. axiom - 80250

  قیمت ویژه برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

  قیمت اصلی

  سیستم چاپ: حرارتی
  عرض چاپ: 80 میلیمتر
  سرعت چاپ: 150 میلیمتر در ثانیه
  نوع اتصال : USB,SERIAL

  جزیات بیشتر